Vision Hamnverken

Visionen finns att läsa här
Artikel från Enköpingsposten finns att läsa här

hamnverken