Nytt projekt

Nybyggnad av Steningehöjdens sporthall i Sigtuna kommun.
Generalentreprenad, ca 40 mkr.