Halvårsrapport 2013

Första kvartalets bokslut finns nu redovisat.

Nettoomsättningen blev 113 116 tkr, rörelseresultatet 10 564 tkr och periodens resultat 7 138kr. Läs hela halvårsrapporten med kommentar från koncernchef Gunnar Andersson här.