Några ord med Jens Mackegård, arbetschef på Boetten Bygg

Vi har träffat Jens Mackegård, arbetschef och delägare Boetten Bygg, för att prata om samarbetsprojektet Gotsunda Centrum i Uppsala. Ett omfattande projekt som pågick 2009 – 2012.

Boetten Förvaltnings AB är ett familjeföretag som grundades i slutet av 80-talet av Bo Nordlander. Bolaget äger och förvaltar fastigheter, gärna med specialinriktning – till exempel ingår Riksarkivet i deras bestånd. Jens Mackegård var med och startade Boetten Bygg år 2008, ett byggbolag som bygger både i entreprenadform och i egen regi för fastighetsbolaget.
– Vi bygger och river med samma iver, säger Mackegård med ett leende.
– Helst vill vi komma in i projekten så tidigt som möjligt för att kunna utnyttja dess fulla potential, fortsätter han.
Boetten Bygg har precis färdigställt Studenthuset Frescati på uppdrag av Akademiska Hus Stockholm. I skrivande stund håller de bland annat på att uppföra stationer för tvärbanan åt SL.

På väggarna på Mackegårds kontor hänger tidningsutklipp som alla handlar om samma sak – ombyggnationerna av Gottsunda centrum i Uppsala, gjorda av Gottsundabyggarna HB. Ett handelsbolag av Andersson Company och Boetten Bygg som på uppdrag av Uppsala kommun totalrenoverade centrumgallerian mellan 2009 och 2012. Handelsbolaget bestod av båda företagen med Jens Mackegård som arbetschef och vår VD Gunnar Andersson som ombud. Uppdraget var en totalentreprenad och omfattade byggnadsarbeten för ca 115 miljoner och samordning av installationer för ca 100 miljoner. Gallerian byggdes ut från cirka 17 000 till 26 500 kvadratmeter och antalet butiker fördubblades. Syftet var att göra stadsdelscentrumet till en modern mötesplats för handel och kultur.

Jag ber Jens berätta mer om projektet och han säger att han idag är väldigt stolt över resultatet.
– Det var en komplicerad byggnation som klarades på utsatt tid och med styrd ekonomi. Vi klarade det även utan allvarliga olyckor, något som utgör en stor risk vid ombyggnationer av fastigheter i drift. Under byggets gång var det hela tiden civila som rörde sig i byggnaden eftersom flera butiker höll öppet.

Gottsundaprojektet var mycket komplext om innefattade både tillbyggnad och utbyggnad såväl som ovanbyggnad av gallerian. Mackegård försöker illustrera för mig hur det gick till genom att tydliggöra med händerna och en bok.
– Vid projekt av den här omfattningen brukar beställare oftast välja någon av branschens jättar. Men tack vare att vi kombinerade våra båda företags kompetenser, och i egenskap av att vara mindre bolag, kunde vi komma med ett konkurrenskraftigt prisförslag.
På min fråga ifall han kan se fler framtida samarbeten säger han:
– Ja, absolut. Gottsunda var en positiv erfarenhet som kan inbjuda till fler samarbeten. Det var vad du ville höra, va? Tillägger han och skrattar.
Att samarbetet gick så bra som det gick förklarar Jens var mycket tack vare den goda personkemin företagen emellan. Någonting han menar är A och O, särskilt vid stora projekt som Gottsunda.

Innan det är dags för mig att gå är jag tvungen att fråga om något som inte var med varken Gottsundabyggarna eller Boetten Bygg att göra. Nämligen elithockeyspelaren Jens Mackegård. Mackegård var nämligen lagkapten för Vilda Väsby när de gick upp i elitserien 1987.
Har din tid i rinken påverkat ditt senare yrkesliv?
– I allra högsta grad. Lagidrott ställer krav på individens prestation i ett lag, att hela tiden göra det viktigaste för laget. Man måste leverera på bästa sätt.
Han ser många likheter med hockeyn och drar flera paralleller. Han gör en liknelse med forna Sovjets ishockeylag.
– De hade inte den bästa taktiken utan de bästa spelarna i varje moment, vilket gjorde att de vann alla matcher.
– I hockeyn var målbilden alltid klar, vilket gör att man utvecklar en vinnarskalle, någonting som åtminstone jag anser är positivt yrkesmässigt. Företag och projekt hänger ju också på individers prestationer, ofta i flera led.
Han berättar också att hockeyn lärt honom att träffa och hantera olika slags människor – någonting som är väldigt viktigt, inte minst i byggbranschen. Det handlar hela tiden om olika människor som måste kunna arbeta ihop mot ett gemensamt mål. Idag spelar Mackegård veteranhockey med kollegorna på Boetten.

 

HANNA THORWID 
hanna.thorwid@anderssoncompany.se

20131210_155926

”Det var en komplicerad byggnation som klarades på utsatt tid och med styrd ekonomi.”