Nytt projekt i Enköping

Vår projekt Galgvreten i Enköping omfattar tre huskroppar om ca 60 lägenheter vardera. Uppförandet av första etappens 64 lägenheter påbörjas i augusti 2013.

Beräknad byggtid på ca 15 månader. Beställare BRF Galgvreten c/o Andersson Company Fastighets AB och ALM Equity där ägandet är 50/50.

Läs mer om projektet här.