Halvårsrapport 2014

Första halvåret av 2014 har präglats av en positiv utveckling för fastighetsbranschen, vilken medför en ökad marknad också för byggbranschen, framförallt gäller det ökad bostadsbebyggelse i storstäder i Mälardalen.

 

Läs hela halvårsrapporten här.