Stora framgångar för byggbolaget och lediga tjänster

I halvårsrapporten har vi rapporterat om byggbolagets framgång med bland annat ökad orderstock, som glädjande uppgår till 1,087 miljarder kronor. Andelen byggobjekt i egen regi ökar väsentligt och byggbolagets omsättning förväntas fortsätta öka.

För att kunna möta efterfrågan har vi anställt flera erfarna medarbetare under det gångna året. Nu söker vi fler skickliga och engagerade ledare för större bostadsobjekt i Mälardalen. Vi har ev. tillgång till tjänstebostad i centrala Stockholm. Läs om våra lediga tjänster här.