Beslut om byggstart

Stadshusparken, Vällingby

Beslut om byggstart för etapp II om 15 hus togs i februari och nu i mars togs beslut om etapp III om ytterligare 15 hus.

Centrum, kommunikation och naturnära stadsradhus planeras byggas kring Vattenfalls gamla kvarter i Råcksta. Utvecklingen av marken sker etappvis där de första husen planeras att byggas under hösten 2014 med inflytt 2015. Radhusen som inspireras av Amsterdam med inslag av brittisk femtiotalsstil, kommer uppföras i två eller tre våningsplan med privat trädgård.

Läs mer om projektet här.