Andersson Company fortsätter bygga på Handelsmannen 1 i Norrtälje och utökar samarbetet med Genova

Andersson Company ska på uppdrag av Genova Bostad Projektutveckling projektera och bygga 162 nyproducerade lägenheter inom fastigheten Handelsmannen 1 i Norrtälje. Uppdraget utförs på totalentreprenad och är en fortsättning på ett samarbetsavtal mellan parterna. Kontraktet är värt ca 200 mkr. Samarbetet utökas även genom ett samarbetsavtal för projektet Korsängen i Enköping.

Handelsmannen 1 innehåller tre byggetapper och Andersson Company genomför idag etapp 1 som utgörs av ett vårdboende, en förskola och ett garage. Under våren 2020 tecknades ett samarbetsavtal där Andersson Company fick i uppdrag att optimera och utöka byggrätten samt att driva bygglovsprojekteringen. Etapp 1 påbörjades i maj 2020 och nu startar etapp 2 som innehåller 162 lägenheter.

”Vi är väldigt nöjda med det arbete som gjorts under projekteringen av hyresbostäder i etapp 2. Vi har tillsammans med Andersson Company lyckats nå de projektmål som vi satte upp i samarbetsavtalet” säger Henrik Raspe, projektutvecklingschef på Genova.

Projektet har stort fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Certifiering kommer att ske enligt Svanen och energikravet är max 56% av gällande BBR. Produktionen påbörjas under första kvartalet i år och pågår ca 24 månader.

Samarbetsavtalet för projektet Korsängen i Enköping avser system- och bygglovsprojektering med intentionen att entreprenadavtal ska ingås under våren 2021.

För ytterligare information kontakta Patrik Toresäter, VD Andersson Company,

Tel: +46 72 142 90 89, patrik.toresater@anderssoncompany.se