Handelsmannen Hus E & F

Byggstart för tredje etappen på Handelsmannen 1 i Norrtälje

Andersson Company har tecknat avtal med Genova Property Group om att projektera och genomföra även den tredje och sista etappen på Handelsmannen 1 i Norrtälje.

Lika tidigare etapper har etapp 3 projekterats fram till systemhandling och bygglovshandling inom ett fas 1-avtal i nära samarbete med Genova. Under fas 1 har kostnadsstyrning utförts kontinuerligt mot avtalat målpris för genomförandet i totalentreprenadform. Hus E och F innehåller 246 lägenheter, två garageplan samt gårdsmark. Projektet ska Svanen-certifieras och primärenergitalet får maximalt uppgå till 56% av energikraven i BBR 29. Total yta är ca 23 300 BTA.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan parterna och kontraktsarbetet startar omgående. Projektet kommer att färdigställas och överlämnas i Q2 2024.

Projektansvarig på Andersson Company är Anders Eriksson, anders.eriksson@anderssoncompany.se