Produktionschef

I rollen som produktionschef har du ansvar för större nyproduktionsprojekt av framför allt bostäder. Du har totalansvar för projektet du driver, för projektplanering och ledning av produktionen på plats – från byggstart till besiktning. Det innebär ansvar för det tekniska genomförandet, för personal, arbetsmiljö, ekonomi och prognosuppföljning. Som produktionschef arbetar du i team tillsammans med arbetschef, arbetsledare och entreprenadingenjör. Den gemensamma uppgiften är att se till att beställarens krav uppfylls. Att styra projektet och leda egen personal och underleverantörer är de viktigaste uppgifterna.

Vi söker dig som brinner för att tillsammans med oss utveckla byggprocessen. Samtidigt ger vi dig stor möjlighet till egen personlig utveckling; projektportföljen innehåller flera intressanta och större projekt som kommer att vara landmärken långt fram i tiden.

Vill du veta mer om Andersson Company eller rollen?
Kontakta VD Patrik Toresäter, patrik.toresater(a)anderssoncompany.se, eller Inköpsansvarig Victor Ericsson, victor.ericsson(a)anderssoncompany.se. Läs mer om Andersson Company under Om oss.