Resultatrapport 2019 byggbolaget

 

Marknaden för bostadsbyggnad har minskat under året och påverkade årets volym negativt.

Under året har tre bostadsprojekt med totalt 410 bostäder färdigställts och överlämnats till våra kunder. Nya uppdrag är 108 lägenheter i Rågsved åt AB Familjebostäder, ett samsjuklighetsboende med 12 särskilt anpassade lägenheter och lokaler i Örsundsbro med Enköpings kommun som beställare samt ett äldreboende med 60 lägenheter och verksamhetslokaler i Bålsta med Håbohus AB som beställare. Vi har under året förvärvat mark i Enköping för projekt i egen regi.

Under hösten har en omstrukturering av koncernen gjorts vilket innebär att moderbolaget AB Almö Lindö 1:75 sålt samtliga aktier i byggbolaget till MRP Holding AB.

Vi har under året förlorat en tvist i skiljenämnden.

Stockholm maj 2020

 

Nyckeltal 2019
Nettoomsättning, tkr 415 167
Resultat före skatt, tkr 8 247
Balansomslutning, tkr 155 080
Avkastning på eget kapital % 15
Soliditet % 36