The Brick, Telefonplan

Andersson Company Byggnads AB har fått förtroendet att på uppdrag av ALM Equity och Björn Ulveus bolag Kopparnäset ansvara för ombyggnationen av Ericssons gamla huvudkontor vid Telefonplan. Uppdraget är det största i Andersson Companys historia.

I två etapper byggs det befintliga klassiska tegelhuset vid E4:an om till 345 bostäder, med planerad inflyttning i december 2019 och november 2020.

Fastigheten på cirka 29 000 kvm har idag kontor på åtta våningar och ett källarplan. Samtliga våningsplan rivs nu stomrent för att bli lägenheter, 1:or och 2:or på cirka 35 till 70 kvm, samt gemensamhets- och verksamhetslokaler. Fasaden mot innergården får nya balkonger, fönster och dörrar. Alla plåtpartier byts ut och taket får ett nytt tätskikt och beläggs med sedummatta. På takplanet byggs tre lägenheter och en samlingslokal. Samtliga befintliga hissar rivs och fyra nya monteras.

Arbetet startar under tredje kvartalet år 2017 och är planerat att pågå till slutet av 2020.

”The Brick” är startskottet för den innovativa stadsdelen Lilla Tellus och ombyggnationen är en del av en större satsning på hela området, med totalt cirka 1 000 bostäder, butiker, restauranger och social service. Arkitekter är White Arkitekter & Megaron Arkitekter och arkitekturen har influerats av bland annat Berlin och New York. Detaljplanen är framtagen i nära samarbete med Stockholm stad och området består av flera nya bostadskvarter och byggnader i varierande skala.

Projektansvarig: Stefan Hedberg, stefan.hedberg(a)anderssoncompany.se, 0704-31 07 96.

Läs mer på Alm Equitys hemsida.

Fakta

Projekt The Brick
Ort Hägersten, Stockholm
Beställare ALM Equity
Objektets art Lägenheter, lokaler
Entreprenadform Totalentreprenad
Antal bostäder 345, 1: or och 2: or
Antal lokaler Cirka 6
Arkitekt Megaron Arkitekter AB och White Arkitekter AB
Byggyta 28 256 kvm
Boyta 14 543 kvm
Lokalyta 2 551 kvm
Yttertakarea 2 620 kvm
Byggtid 40 månader