Handelsmannen 1 Hus A

Byggstart för Handelsmannen 1 i Norrtälje

Andersson Company har tecknat avtal med Genova Property Group om att projektera och genomföra den första etappen på Handelsmannen 1 i Norrtälje. Projektet omfattar nyproduktion av hus A som innehåller en förskola för ca 125 barn, ett äldreboende med 80 lägenheter samt ett underliggande garage med 84 parkeringsplatser. Total yta är ca 10 900 BTA.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan parterna och kontraktsarbetet startar omgående. Projektet kommer att färdigställas och överlämnas i Q2 2022.

Projektansvarig på Andersson Company är Anders Eriksson, anders.eriksson@anderssoncompany.se

Fakta

Projekt Handelsmannen 1, Hus A
Nyproduktion av äldreboende 80 lägenheter, förskola för ca 125 barn samt ett underliggande garage med 84 parkeringsplatser.
Ort Norrtälje
Beställare Genova Bostad Projektutveckling AB
Objektets art Totalentreprenad
Byggyta Ca 11 000 BTA
Byggtid 23 månader