Handelsmannnen 1 Hus BCD

Byggstart för etapp 2 på Handelsmannen 1 i Norrtälje

Andersson Company har tecknat avtal med Genova Property Group om att projektera och genomföra även den andra etappen på Handelsmannen 1 i Norrtälje. Under hösten har etapp 2, innehållande 162 lägenheter, projekteras fram till systemhandling och bygglovshandling parallellt med kostnadsbevakning mot avtalat målpris för totalentreprenaden.

Projektet omfattar nyproduktion av 162 lägenheter i tre huskroppar. Hela projektet utförs enligt Svanen och ska nå en energieffektivitet på 56% av BBR. Total yta är ca 12 000 BTA.

Projektet genomförs i samarbete mellan parterna och kontraktsarbetet startar omgående. projektet kommer att färdigställas och överlämnas i Q1 2023.

Projektansvarig på Andersson Company är Anders Eriksson, anders.eriksson@anderssoncompany.se

Illustrationer: Genova

Fakta

Projekt Handelsmannen 1, Hus BCD
Nyproduktion av 162 lägenheter med tillhörande mark- och finplanering.
Ort Norrtälje
Beställare Genova Bostad Projektutveckling AB
Objektets art Totalentreprenad
Byggyta Ca 12 000 BTA
Byggtid 23 Månader