Särskilt boende Håbohus

Andersson Company har i samverkan med Håbohus AB utvecklat och projekterat ett äldreboende vid kyrkcentrum i Håbo kommun.

Projektet genomförs i samverkan två faser. Fas 1, som genomförts under 2019, har omfattat projektering, produktionsplanering, kostnadsberäkning och förberedande arbeten och nu starta fas 2 som omfattar produktion. Det särskilda boendet innehåller 60 bostadslägenheter för äldre, gemensamhetslokaler, storkök, förrådsbyggnad och markanläggningar. Produktionen startar omgående och projektet kommer att överlämnas i Q4 2021.

Projektansvarig är Björn Johansson, bjorn.johansson@anderssoncompany.se

Fakta

Projekt Håbohus Särskilt boende
60 boenden med tillhörande ytor samt storkök
Ort Bålsta
Beställare Håbohus AB
Objektets art Generalentreprenad i samverkan
Byggyta Hus 2400 m2, tomt ca 5000 m2
Byggtid 21 månader