Skokloster

Projektstart för bostäder och lokaler i Skokloster

Andersson Company och Håbohus har tecknat avtal för att på totalentreprenad projektera och bygga bostäder och lokaler i Skokloster i Håbo kommun.

Uppdraget består av att projektera och bygga två bostadsbyggnader med totalt 22 lägenheter och lokaler samt en servicebyggnad med restaurang och butik. Bostäderna kommer att projekteras för en energiprestanda av max 55% av BBR.

Projekteringen påbörjas omgående och färdigställandetid är oktober 2022.

Projektansvarig på Andersson Company är arbetschef  Jerker Danarp, jerker.danarp@anderssoncompany.se.

Fakta

Projekt Nyproduktion av bostäder och lokaler i Skokloster. Projektering och produktion av tre byggnader innehållande 22 lägenheter och tre lokaler samt tillhörande markanläggning.
Ort Skokloster, Håbo kommun
Beställare Håbohus AB
Objektets art Totalentreprenad
Byggyta Ca 2100 BTA
Byggtid 18 månader