Steningehöjdens skola, Sigtuna

Ny grundskola i Steningehöjden, Sigtuna.

Projektet omfattade nybyggnad av F-6-skola i två plan, för cirka 200 elever, med matsal, kök, förrådsbyggnad, soprum samt uppställningsplats för cyklar och bilar. Skolan ska byggas om i framtiden och med full utbyggnad är kapaciteten planerad till ca 420 elever.

Bilder visar arbetet i mars 2013.

Fakta

Beställare Sigtuna kommun
Entreprenadform Generalentreprenad, ca 60 mkr.
Arkitekt Sweco architects AB
Area skolbyggnad ca 3 150 kvm BTA
Area skoltomt ca 12 500 – 12 550 kvm
Byggtid 2013.02 - 2014.07