Sporthall, Sigtuna

Projektet var en generalentreprenad för en sporthall och bergvärmeanläggning i Steningehöjden, Sigtuna.

Bergvärmeanläggningen, placerad i en undercentral i sporthallens källare, försörjer både sporthallen och Steningehöjdens skola.

Hallen rymmer totalt 750 personer, har läktarplatser för cirka 200, fyra omklädningsrum,16 toaletter varav två handikappanpassade, domarrum och personalrum samt café. Intill anläggningen har även en cykel- och gångbana anlagts.

Sporthallen är avsedd både för skolverksamhet och föreningsverksamheter, huvudsakligen gymnastik och basket. Hallen är specialanpassad för dessa behov med bland annat en hoppgrop med upp- och nedsänkbara madrasser, tumblinggolv och trapetser, samt med ett parkettgolv specialanpassat för basket.

Arkitekt är Sweco Arkitekter, uppdragsgivare Sigtuna kommun.

Fakta

Beställare Sigtuna kommun
Entreprenadform Generalentreprenad, ca 40 mkr.
Arkitekt Sweco architects AB
Area, sporthall ca 2 350 kvm BTA
Area. sporthallstomt ca 6 400 kvm
Färdigställt Hösten 2014