Vintergatan, Enköping

Vintergatan i Enköping

Samarbetsprojekt med Självförsörjande Hus i Mälardalen AB

Entreprenaden omfattar samverkansavtal, projektering samt byggnation. Upprätta ett koncept parhus innehållande 2 st lägenheter.

Projektets strategiska fokusområden som ska beaktas och uppfyllas i så stor del som möjligt är dessa:

  • Neutrala koldioxidutsläpp över livscykeln
  • Fastighetens regn-, energi-, och odlingskapacitet medför hög självförsörjande grad.
  • Boende ska kunna bo kvar under sin livstid
  • Låga underhåll- och driftkostnader
  • Material i fastigheten ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara

 

Byggtid: 2021-2022

Projektansvarig: Jerker Danarp, jerker.danarp@anderssoncompany