Intervju med Joakim Alm, VD ALM Equity

Vi har träffat ALM Equitys VD Joakim Alm för att låta honom berätta mer om deras verksamhet men även om det gedigna samarbetet med Andersson Company.

Flera av våra projekt drivs i samarbete med ALM Equity. Bland annat är Kvarnen i Uppsala samt Fältskären och Galgvreten i Enköping projektfastigheter med delad äganderätt.

Enligt Joakim är Kvarnengallerian i Uppsala det mest intressanta samägda projektet. ”Ett komplext projekt, både konceptuellt och finansiellt, med stor potential. Noga planering och utveckling krävs för att det ska bli så bra som vi hoppas. Går det vägen kan Kvarnen bli Uppsalas mest intressanta och attraktiva fastiget.”

Hur skulle du beskriva Andersson Company som samarbetspartner?
”Andersson Company är väldigt kompetenta och har en lång erfarenhet och kontinuitet. En bra och tydlig ledning där information inte överförs i allt för många led vilket leder till ett problemfritt och förstående samarbete. Vi löser alla problem tillsammans och jobbar mot gemensamma mål istället för att försöka dra vinning av varandra, vilket är a och o för ett gott samarbete. Vår vinst genererar i er och vice versa.” berättar Joakim. ”Ja, förhoppningsvis”, lägger han till och skrattar.

Läs hela intervjun med Joakim Alm här.

 

 

”Vi löser alla problem tillsammans och jobbar mot gemensamma mål istället för att försöka dra vinning av varandra, vilket är a och o för ett gott samarbete.”