Vår verksamhet

Andersson Company är en familjeägd koncern som startade 1986. Vi bedriver bygg- och entreprenadverksamhet i Stockholmsområdet, i Uppsala, Västerås och Enköping. På dessa orter äger vi också förvaltnings- och utvecklingsfastigheter. Vi bygger och bevarar för kommande generationer och vill att hela samhället ska påverkas positivt av de projekt vi bedriver. Vi tror på långsiktig nytta och att den nås när alla inblandade gemensamt sätter visionen. Under åren som gått har vi vuxit och blivit större och har idag drygt 50 anställda. Vi sätter våra värderingar i centrum och omsorg, långsiktighet och ansvar, är ledord.