Nyckeltal

Ekonomisk styrka ger stabilitet och nya affärsmöjligheter. Vi ska fortsätta att generera tillväxt genom att utveckla styrkan som finns i koncernen samtidigt som vi ständigt utvärderar nya idéer.