Delårsrapport 2014

Året har präglats av en positiv utveckling för fastighetsbranschen och även för byggbranschen. Koncernens verksamhet har under Q3 varit fortsatt positivt.Byggbolagets aktiviteter har ökat. Orderstocken den 30 september uppgick till 1 159 Mkr.

Läs delårsrapporten för 2014 här.