Årets första förvärv – Skaholt 1 Kista

Vi har köpt in oss i ALM Equity nyligen genomförda förvärv av tomträtten Skaholt i Kista. Vi och ALM får lika stora ägarandel.   Fastigheten om 56 000 kvm angränsar till Jan Stenbecks torg och Kista Galleria. Hela byggnaden och gården är underbyggd med garage. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1985 och ritades av Ahrbom Fahlsten.

Förvärvet av tomträtten är villkorad av att en ny detaljplan om ca 750 nya bostäder samt ca 10 000 kvm handel och service i markplan vinner laga kraft. Målsättningen är att konvertera byggnaden till bostäder och service som tilltalar en yngre och kreativ målgrupp som värdesätter att bo i en stadsmiljö med närhet till arbete och varierade verksamheter. Kista omnämns idag som Stockholms IT- kluster med alla stora IT bolag på plats och området genomgår en stor förändring där kontor uppblandas med bostäder och service. Tack vare Kistas goda kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg, flygbussar och motorvägarna E4:an och E18 har området enorm potential.

skalholt1

Bild: ALM Equity AB