Fredrik Andersson har rekryterats som ny biträdande Arbetschef

Fredrik Andersson kommer att förstärka organisationen i nya och befintliga projekt.

Fredrik är civilingenjör Väg och Vattenbyggnad och har en bakgrund på Skanska, JM och närmast från Oscar Properties Bygg. På Andersson Company Byggnads AB kommer han att förstärka organisationen och påbörja uppbyggnaden av en ny arbetschefsgrupp för att möta behovet från nya och befintliga kunder.

”Fredrik har helt rätt profil och bakgrund för tjänsten och han kommer att bli ett mycket bra tillskott till organisationen” säger Patrik Toresäter, VD

Välkommen!