HEM/TJÄNSTER
career

TJÄNSTER OCH ERBJUDANDEN

EN SAMARBETSPARTNER ATT RÄKNA MED

Vi skapar mervärde när vi är med från början. Att arbeta fram ett projekt i samverkan till totalentreprenad har blivit en av våra styrkor och är fortsatt något vi brinner för. Målet är att få ett hållbart och lönsamt projekt för alla parter och leverera en byggnad som vi alla kan vara stolta över.

TJÄNSTER

2300+Lägenheter byggda
38 årI branchen
314 msekOmsättning
23Anställda

Vi utvecklar

Nyckeln till ett lyckat projekt är att tidigt engagera och strukturera. Som en långsiktig aktör arbetar vi tillsammans med våra kunder för att gemensamt planera och projektera projektet efter uppsatta mål. Att arbeta fram projekt i samverkan har blivit en av våra styrkor med åren och är fortsatt något vi tror på för ett lyckat projekt. Att få vara med tidigt i processen möjliggör att vi kan optimera utformningen av projektet, val av produktionsmetoder och genomförande. Allt för att få lönsamhet i projektet för alla parter.

Vi samarbetar med ett antal utvalda konsulter, leverantörer och underentreprenörer från projektering till slutförande för att optimera och säkra projektekonomin, överenskomna tider, projektets kvalitet och miljöegenskaper samt arbetsmiljöfrågor i både projektering och produktion. Oavsett om ni är i detaljplaneskede, bygglovsskede eller färdiga bygghandlingar, för nyproduktion eller ombyggnad, är vi er samarbetspartner. Vi är ett prestigelöst ansvarstagande byggbolag med genuint intresse för att uppföra byggnader som står över tid.

planning
building

Vi bygger

Förutom att vi bygger det vi har planerat i samverkan utför vi även av kunden projekterade entreprenader. Nyckeln till vår framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som från start till mål brinner för att utveckla projekt genom att skapa en långsiktigt god relation med våra underentreprenörer och beställare. Oavsett byggmetod står vi redo att anta utmaningen för att bemöta framtiden inom klimatfrågan, hållbarhet och digitalisering.

Vårt fokus det senaste decenniet har varit bostadsnära produktion så som hyresrätter, bostadsrätter, äldreboenden och övriga samhällsfastigheter.

Vi bevarar

Vi har en historik om att förädla och bygga om befintliga byggnader till modern standard. Vi har framgångsrikt genomfört konvertering av stora kontorsbyggnader till bostäder, samtidigt som vi även utför större renoveringar och ombyggnader av bostäder och kontor. Det vi är lite extra stolta över är projektet The Brick Terra vid Telefonplan. LM Ericssons tidigare huvudkontor har konverteras till 345 bostäder samt lokaler i ett nära samarbete med byggherren där Andersson Company byggnads varit totalentreprenör.

protecting