HEM/OM OSS

OM OSS

OM ANDERSSON COMPANY

Andersson Company är en familjeägd koncern och startade 1986 som ett mindre familjeföretag. Vi har sen dess vuxit till ett medelstort bolag med över 100 genomförda projekt.

VÅR HISTORIA

career

Intresset för äldre fastigheter med en egen historia att berätta kvarstår

Gunnar Andersson förvärvade 1986 Gerdin & Hedström AB, vars fastigheter senare kom att bli grunden för nuvarande fastighetsbestånd. Fokus på ändre kulturmärka fastigheter med hårda ombyggnadsrestriktioner har varit en viktig framgångsfaktor för Andersson Company.

Under 2010-talet och framåt har vi expanderat vår verksamhet med externa beställare i olika entreprenadformer, samtidigt som samarbetet med syskonbolaget Andersson Company Fastigheter har fortsatt.

1986Bolaget grundas
1990Antal anställda i hela koncernen 350 st
1995Roger Andersson tar rollen som VD
2000Koncernen ombildas under namnet Andersson Company
2016Koncernen delas i två separata bolag – Andersson Company Byggnads samt Andersson Company Fastigheter
2017Patrik Toresäter ny VD för byggbolaget
career

Värderingar & hållbarhet

Hänsyn och respekt

Vi visar hänsyn och uppskattning för varandra, både internt och externt, för var och ens kompetens och yrkesförmåga. Genom hänsyn och respekt skapar vi tillit och goda relationer, som i sin tur resulterar i en trygg miljö präglad av gemenskapen. Vi eftersträvar tydlighet när vi kommunicerar med varandra. Stor vikt läggs på tydligheten då informationsflödet i byggprocessen är omfattande. Information överlämnas i många led, därför är tydligheten extra viktig för oss.

Hållbarhet

Vår verksamhet vilar på långsiktighet och hållbarhet. Det kommer särskilt till uttryck när vi tar ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) när vi genomför våra byggprojekt. De områden som är särskilt viktiga i hållbarhetsarbetet sker i vårt dagliga KMA-arbete. Vårt byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav. Byggbranschens miljöpåverkan är stor och vi spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Vi arbetar för att minimera utsläppen från produktion samt från drift och underhåll av färdiga produkter. Det är också av stor vikt att våra resurser används så effektivt som möjligt. Vi prioriterar hållbara material och produkter samt möjliggör återvinning och återanvändning av det avfall som skapas i byggprocessen.

Hållbarhetsrapport 2022

“En väl fungerande grupp visar sin styrka genom att varje individ ges chansen att komma fram och bidra på sitt unika sätt.”

Företagsledningen

Person

VD

Patrik Toresäter

Telefon: 072-142 90 89

E-post: patrik.toresater@anderssoncompany.se

Person

Ekonomichef

Kerstin Svedberg

Telefon: 070-431 08 01

E-post: kerstin.svedberg@anderssoncompany.se

Person

Arbetschef

Stefan Hedberg

Telefon: 070-431 07 96

E-post: stefan.hedberg@anderssoncompany.se

Person

Arbetschef

Jerker Danarp

Telefon: 070-431 30 66

E-post: jerker.danarp@anderssoncompany.se

Person

Arbetschef

Rickard Öhnfeldt

Telefon: 070-431 07 67

E-post: rickard.ohnfeldt@anderssoncompany.se

Person

Arbetschef/anbudsansvarig

Fredrik Andersson

Telefon: 070-881 10 61

E-post: fredrik.andersson@anderssoncompany.se

Bolagsstyrelsen

Styrelseledamot, ordförande

Roger Andersson

roger.andersson@anderssoncompany.se

Styrelseledamot

Patrik Toresäter

patrik.toresater@anderssoncompany.se